Projecte SEMÀFOR:

Formació per a la Prevenció de Drogodependències

FISAT té com a finalitat principal la prevenció, educació i promoció social integral de sectors en situació de risc d’exclusió social i, especialment, de xiquets/as i joves, així com la promoció del voluntariat social i educatiu.

En la nostra labor educativa, considerem de vital importància la sensibilització i formació per a la Prevenció de Drogodependències i per això, presentem aquest projecte com a iniciativa transversal en totes les accions de la Fundació.

Educadors i educadores, voluntaris i voluntàries que desenvolupen la seua labor en projectes  de la Fundació :

 • Centres de menors
 • Centres de dia
 • Campaments urbans
 • Pisos d’emancipació
 • Motivar, Informar i Formar en matèria de prevenció de drogodependències.
 • Impulsar la inserció de la prevenció de drogodependències en els objectius i activitats pròpies de cada projecte de la Fundació, dotant de recursos i eines  als equips educatius.

Per a això desenvolupem i posem a la disposició de tots els educadors i educadores:

-La nostra biblioteca de recursos i materials didàctics que donen suport al treball quotidià en cada projecte.

 

– Oferta de formació específica dirigida a educadors i educadores:

 • Informació sobre drogues, situació actual de consum
 • Seguiment i tracte dels danys causats per drogodependències
 • Anàlisis de factors de risc
 • Formació necessària per a fer una tasca educativa de sensibilització
 • Prevenció, educant habilitats socials, competències i conducta saludables

– Espais per a compartir experiències educatives que contribueixen a la prevenció de drogodependències

Pretenem que totes aquestes accions tinguen un impacte directe en els xiquets/as i joves, millorant els seus hàbits i conductes, les seues habilitats, el seu autocontrol i per tant, afavorint un creixement i maduració que permeta previndre drogodependències en el seu moment present i per al futur.

Projecte Semàfor:
Formació per a la Prevenció de Drogodependències

C/ Sagunto, 192 bajo
46009 València
T 96 366 78 78 / F 96 365 74 08
sensibilizacion@fisat.es

Centro de Día Don Bosco