Fundació “la Caixa” ha concedit una subvenció de 24.000 euros al programa d’inserció sociolaboral de la Fundació Ángel Tomás – FISAT en el marc de la Convocatòria d’Inserció sociolaboral 2020 del programa d’Ajudes a Projectes Socials de Fundació “la Caixa”.

Per: FISAT

Gràcies al suport econòmi de Fundació “la Caixa”, el projecte: “Somos Parte: Inserció sociolaboral per a persones en risc d’exclusió social” acompanyarà a 300 persones per al seu accés al mercat laboral.

La crisi econòmica i social derivada de la COVID-19 ha agreujat la situació laboral dels col·lectius més vulnerables, persones con un baix nivell d’ocupabilitat, que ocupaven llocs de treball  condiciones precàries i que han sigut els primers afectats prr la crisi, por això des de FISAT i el programa Somos Parte celebren l’oportunitat que s’obri per a la inserció sociolaboral con la col·laboració de Fundació “la Caixa”.

L’entitat es converteix en finançadora del programa Somos Parte a la Comunitat Valenciana i Regió de Múrcia. Gràcies a les noves ajudes rebudes, FISAT podrà ampliar el nombre de persones ateses així com els recursos per a millorar la inserció sociolaboral.

El projecte finançat por Fundació “la Caixa” s’executarà en el període d’octubre 2020 a octubre 2021.

Somos Parte està dirigit a persones en situació o risc d’exclusió social per a acompanyar-les en el procés d’acostar-se al mercat laboral amb garanties d’èxit i permanència. L’objectiu del projecte es dotar les persones participants d’eines que augmenten la seua ocupabilitat i les permeta acostar-se al mercat laboral.

El projecte ofereix un pla individual, on s’acompanya a la persona durant el seu procés, facilitant-li eines a través de tallers que enfortisquen l’autonomia del participant; xarrades facilitades por personal de diferents àmbits i capacitacions professionals impartides des de l’àmbit privat por centres de formació. Entre els tallers destaca el d’Habilitats Orientades a l’Ocupació (HOPE), Cerca Activa d’Ocupació (BAE) i enguany s’ha reforçat la intervenció amb noves formacions transversals com el taller Digitalitza 2.0 on s’aprenen mètodes i eines digitals per a la cerca d’ocupació.