La Fundació Ángel Tomás- FISAT, gràcies a l’IRPF autonòmic 2021 a la Comunitat Valenciana reforçarà amb noves línies d’intervenció i donarà continuïtat els programes d’inserció sociolaboral, voluntariat, sensibilització, d’acolliment, convivència i interculturalitat; prevenció de conductes addictives i de suport residencial per a la inclusió.

 

Per: FISAT

La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana ha concedit les subvencions a entitats socials per a la realització de programes d’interés general per a atendre fins de caràcter social amb càrrec al tram autonòmic de l’assignació tributària del 0,7% de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per a l’exercici 2021. Pots consultar aquesta concessió ací.

 

Programes que atenen realitats
Els projectes i programes subvencionats a través de l’IRPF que desenvolupa FISAT atenen i tracten de donar resposta a les diferents realitats i situacions que afecten persones, especialment joves, en situació o risc d’exclusió social. En 2022, mitjançant l’IRPF tindran continuïtat recursos assentats en l’entitat i molt demandats com la inserció sociolaboral, i l’acolliment, convivència i interculturalitat. Com a novetat es reforçaran amb noves línies d’intervenció.

El programa Somos Parte per a la inserció sociolaboral i l’ocupació digna va acompanyar en 2021 a prop de 400 persones a València, Castelló i Alacant, en la cerca d’ocupació. En 2022 reforçarà les seues intervencions amb una línia específica per a dones en situació de vulnerabilitat.

També el programa Alraso per a l’acolliment, convivència i interculturalitat realitzarà accions concretes per a dones migrants.

ARI (Suport Residencial per a la Inclusió)
L’accés a l’habitatge digne i en condicions assequibles és un dels objectius marcats des de FISAT, per això en 2021 es va posar en marxa el recurs ARI (Suport Residencial per a la Inclusió). Amb el suport econòmic de l’IRPF es donarà continuïtat. El servei ARI treballa en línia amb els projectes de FISAT en la Comunitat Valenciana, especialment amb els de tipologia residencial i d’emancipació. L’objectiu és ajudar a les persones joves destinatàries que finalitzen la seua estada en aquests projectes en la cerca del lloguer d’un habitatge.
ARI ofereix ajudes per al pagament de lloguer i subministraments; tallers sobre la gestió de l’economia domèstica; i atencions individuals en les quals, entre altres aspectes, es treballa el suport en la cerca de lloguers.

Assessorament psicosocial
El projecte d’intervenció específica en suport i assessorament psicosocial per a la millora de recurs és una nova línia finançada que permetrà millorar l’atenció a les persones destinatàries.

Finalment, destacar que gràcies a l’IRPF autonòmic, FISAT reforçarà una de les seues línies d’actuació base com són la Sensibilització i el Voluntariat, com a eines del model preventiu que està en l’essència del treball salesians amb els joves. En 2022, a més de la promoció del voluntariat i les xarrades de prevenció de conductes addictives incidirà en la prevenció dels discursos d’odi amb dues noves campanyes: “*Pensat i dit»: Prevenció del discurs d’odi en espais d’educació no formal; i Mudar de pell per al foment de l’empatia i sensibilitat cap a la població migrant.