Alraso Cartagena

Acollida, convivència i interculturalitat

Projecte introductori d’acolliment integral

“Aquest projecte té un doble vessant. D’una banda funciona com un primer acostament a cadascuna de les persones que formen part de qualsevol de les nostres actuacions. Es realitza una primera presa de contacte i una valoració de les necessitats de la persona que arriba a l’entitat, a partir d’eixe moment se li ofereixen els recursos i activitats disponibles en Alraso o en altres entitats (en funció de la necessitat i els interessos). D’altra banda, aquest projecte funciona com un punt de referència i suport continu al que les persones poden acudir sempre que ho necessiten i on s’atenen consultes de tot tipus com poden ser les relacionades amb la salut, amb la realització de tràmits administratius, assessorament jurídic, habitatge, etc., i es realitzen acompanyaments individualitzats quan és necessari.

Amb qui treballem

Amb persones immigrants que no estan immersos en el sistema escolar, que es troben treballant en ocupacions precàries o en situació de desocupació.

Les principals accions que es realitzen són:

  • Informació i orientació social, laboral, formativa i educativa
  • Assessorament jurídic
  • Acompanyament individual
  • Atenció a necessitats bàsiques
  • Derivació a altres recursos
  • Atenció a un altre tipus de necessitats que es demanden

El projecte presta una atenció individualitzada de cadascuna de les persones per a aconseguir uns resultats òptims. Es treballa amb una metodologia que fomenta la participació activa de les persones usuàries, aspecte que es considera fonamental per a aconseguir una plena integració social dels/as participants.

El projecte consta d’una sèrie d’accions dissenyades i estructurades per a donar a conèixer, acompanyar, recolzar i afavorir la inserció social i laboral i l’ús de serveis existents de les persones immigrants que participen en ell. Es tracta de crear un recurs, que estiga obert al llarg de la setmana, i on se de suport ampli en els processos d’integració social i laboral al que les persones beneficiàries puguen accedir en qualsevol moment; proporcionant suport i un primer acolliment a les persones immigrants nouvingudes i brindant un espai al que puguen recórrer per a qualsevol assumpte que necessiten.

De la mateixa manera es farà mantenir aquesta actitud de cerca i inquietud a les persones usuàries. Per a açò, no serà l’equip tècnic els que cerquen els recursos, i simplement oferir li’ls, sinó que se cercarà amb ells i elles. Des del projecte se’ls acompanyarà en tot moment en el procés, però elles i ells seran protagonistes de la seau cerca.

Alraso Cartagena Avda. San Juan Bosco, 33  30310 Los Dolores-Cartagena (Murcia) T 666 441 528 alraso@fisat.es

PAE Ángel Tomás Villena