Deducció i desgravació de donacions a FISAT

Si has decidit fer-te soci/a o realitzar un donatiu puntual a la Fundació FISAT pots desgravar-te estes donacions de la teua declaració de la renda. Des de gener de 2024 s’han incrementat els tipus de deducció aplicables a les donacions que es realitzen en favor de FISAT, com a entitat acollida al règim fiscal especial de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Des de l’1 de gener ha entrat en vigor la reforma de la Llei de Mecenatge (Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i d’incentius fiscals al mecenatge) que augmentarà els incentius fiscals per a persones físiques i jurídiques que col·laboren econòmicament amb entitats sense ànim de lucre.

  • S’han ampliat tots els percentatges per a Persones Físiques. Les aportacions realitzades pels contribuents des de l’1 de gener de 2024 es podran deduir fins a un 80% els primers 250 euros.
  • La resta de donacions a partir de 251 euros la deducció s’incrementa fins al 40%.
  • Per a contribuents que hagen donat durant tres exercicis consecutius a la mateixa entitat, per import igual o superior, el percentatge deduïble serà d’un 45% si s’excedix dels 250 euros, a partir del tercer exercici.