Deducció i desgravació de donacions a FISAT

Si has decidit fer-te soci/a o realitzar un donatiu puntual a la Fundació Ángel Tomás- FISAT pots desgravar-te aquestes donacions de la teua declaració de la renda. Des de gener de 2020 s’han incrementat els tipus de deducció aplicables a les donacions que es realitzen en favor de FISAT, com a entitat acollida al règim fiscal especial de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

El Govern ha modificat la Llei 49/2002, de 23 de desembre. Gràcies a aquesta modificació s’eleven els percentatges de deduccions a ONG i Fundacions en la declaració de la renda.

  • S’han ampliat tots els percentatges per a Persones Físiques. Les aportacions realitzades pels contribuents des de l’1 de gener de 2020 es podran deduir fins a un 80% els primers 150 euros. Abans el percentatge estava en un 75%.
  • La resta de donacions a partir de 150 euros la deducció s’incrementa fins al 35%, abans estava en un 30%.
  • Per a contribuents que hagen donat tres anys consecutius a la mateixa entitat, per import igual o superior, el percentatge deduïble serà d’un 40% si s’excedeix dels 150 euros.