FISAT Cartagena ha pogut desenvolupar en 2023 i fins a març de 2024 el projecte Despega d’Atenció especialitzada en Treball Social i Psicologia. Ha sigut gràcies al finançament de la Conselleria de Política Social, Famílies i Igualtat – CARM, a través de la línia de subvencions per a la “Lluita contra la pobresa i l’exclusió social”.

Per: FISAT

Despega és un programa d’atenció especialitzada per a la millora de la intervenció en persones que participen en itineraris d’inserció sociolaboral o en accions d’integració social.

L’efectivitat d’este programa s’ha constatat al llarg dels tres anys que porta implantat en les plataformes socials de FISAT a la Comunitat Valenciana. Ara, a Cartagena s’ha aconseguit millorar la intervenció amb persones participants de projectes com Somos Parte i Alraso oferint un suport especialitzat de Treball Social i Psicologia per a donar resposta a situacions de vulnerabilitat que impedixen a les persones avançar en els seus processos d’integració i inserció sociolaboral.

Dins del projecte s’oferix:

  • Suport especialitzat en Treball Social
  • Assessorament en gestions administratives
  • Suport en tràmits i derivació a recursos
  • Coordinació amb Servicis Socials i altres servicis de la zona
  • Suport en la cerca de lloguers
  • Mediació amb arrendadors/es d’habitatges
  • Suports urgents i puntuals per al pagament del lloguer
  • Tallers d’economia domèstica
  • Suport especialitzat en Psicologia amb teràpia individual i grupal.

Per què Despega?

Moltes persones es troben amb grans dificultats quan emprenen un camí d’inserció sociolaboral o d’integració social, perquè en moltes ocasions existixen tota una sèrie de necessitats prèvies que és necessari atendre. Es tracta de necessitats relacionades amb tràmits administratius, accés al sistema públic de salut o a un habitatge digne, problemes de salut mental derivats de la situació de vulnerabilitat social, etc. L’objectiu del programa Despega és donar resposta a totes estes necessitats a través de l’atenció especialitzada per part de professionals del treball social i la psicologia.

Despega treballa amb persones en situació de vulnerabilitat, moltes de les quals arriben a través dels recursos d’inserció sociolaboral, suport a persones migrants, o són familiars de menors que es troben en recursos residencials i socioeducatius de l’entitat.

En Comunitat Valenciana, este programa es desenvolupa a València, Alacant i Borriana gràcies al finançament de la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, a través de l’IRPF autonòmic.