La Fundació Ángel Tomás- FISAT ha iniciat un ambiciós pla de formació sobre Igualtat d’oportunitats entre dones i homes amb l’objectiu d’impregnar de coneixements teòrics i la seua aplicació en els diferents àmbits d’actuació, a totes les treballadores i treballadors de l’entitat.

Per: FISAT

Actualment, FISAT compta amb 156 empleats i empleades. L’objectiu és que la totalitat de la plantilla reba aquesta formació al llarg de 2021 i 2022.

Per a impartir aquesta formació s’ha comptat amb la Fundació InteRed, organització de cooperació i desenvolupament promoguda per la Institució Teresiana que aposta per una educació transformadora, que genere la participació activa i compromesa de totes les persones a favor de la justícia, l’equitat de gènere i la sostenibilitat social i ambiental.

InteRed és una entitat de referència. La seua experiència en Igualtat de gènere ve avalada per 20 anys defensant el dret a una educació de qualitat de totes les persones, en la defensa dels drets de les dones i xiquetes i a promoure la participació i protagonisme de joves com a agents de canvi. Actualment treballa en 120 projectes, 44 d’ells a Espanya.

La formació que ha començat a rebre en primer lloc la Comissió d’Igualtat i el Consell de Direcció de FISAT es divideix en dos blocs. El primer abordarà la sensibilització en igualtat d’oportunitats i en el segon es treballarà la implantació en plans i mesures d’igualtat en les empreses.

Actualment, FISAT treballa l’actualització del seu Pla d’Igualtat. Des que començara la seua aplicació en 2018 s’ha avançat molt en diferents àrees. Paral·lelament la plantilla s’ha multiplicat i és necessari continuar progressant en perspectiva de gènere.

Un dels objectius marcats en aquest pla és: “Generar materials formatius per a les persones treballadores i destinatàries i articular la formació donada a l’equip directiu i a la comissió per a aplicar-la a treballadors/es i destinataris/es”, amb aquesta nova formació que finalitzarà per al primer grup el 15 de setembre es dóna continuïtat a aquest objectiu marcat.