FISAT obté la certificació UNE 0070 per al seu Sistema de Protecció Intern

 

Per: FISAT

La Fundació FISAT ha certificat el seu Sistema de Protecció Intern (SdPi) a través de la norma UNE 0070. Esta certificació ve com a resultat del treball realitzat des de 2018, quan es va començar a treballar cap a la creació del Sistema de Protecció, juntament amb la resta d’entitats de la Coordinadora Estatal de Plataformes Socials Salesianes (CEPSS) a la qual pertany FISAT.

Amb la implementació del SdPi la nostra entitat assumix el compromís de previndre, detectar i actuar de manera contundent en el seu àmbit d’actuació contra qualsevol modalitat de violència contra les persones, especialment menors d’edat i adults en situació de vulnerabilitat.

Per a això, promou una política de tolerància zero (rebuig absolut) al tracte inadequat i al maltractament, així com desenvolupa un entorn protector a través de diferents eines com poden ser un Codi de Conducta, un Protocol d’Actuació, un Programa de Formació centrat en la detecció i el procediment de notificació, així com una sèrie de plans orientats a la comunicació interna, externa o la implicació d’agents clau de l’entorn. Totes estes mesures afecten a totes les persones directament vinculades a les activitats de FISAT.

Què implica la certificació del Sistema de Protecció Intern, a través de la norma europea UNE 0070?

La UNE 0070 és una eina útil i de referència que busca secundar i facilitar la millora contínua de les organitzacions (Administracions públiques, organitzacions del tercer sector i altres entitats d’acció social, i dels àmbits educatiu, de l’esport, oci o temps lliure) que treballen amb menors d’edat i persones en situació de vulnerabilitat.

Com detalla l‘associació UNE, “Esta especificació inclou un sistema de gestió perquè una organització puga demostrar la seua capacitat per a dur a terme una implementació eficaç de mesures dirigides a la protecció enfront de la violència en el seu àmbit d’actuació i contribuir així a la creació d’entorns protectors. El nou estàndard no sols busca evitar el maltractament, sinó que presenta una sèrie de directrius que orienten a les organitzacions perquè s’establisquen dinàmiques de bon tracte i cura mútua dins de les organitzacions que treballen per a, amb i per les persones menors d’edat i les persones en situació de vulnerabilitat partint del reconeixement de la dignitat inherent a cada persona”.