Atenció a la Infància

Infància Orriols

Infància Orriols és un Programa Integral d’Atenció a la Infància que sorgeix de la col·laboració entre l’Ajuntament de València i la Fundació FISAT.

És un recurs obert d’atenció diürna inserit de manera activa i participativa en el barri de Orriols i Torrefiel (València). Realitza una labor preventiva dirigida a xiquets, xiquetes i adolescents en situació o risc d’exclusió social, facilitant processos orientadors i la plena inserció social mitjançant serveis de suport socioeducatiu i familiar, d’oci i temps lliure.

Què ofereix

En Infància Orriols es duu a terme una intervenció integral especialitzada amb menors entre 6 i 17 anys que necessiten d’atenció específica i per criteris de protecció, territorialitat i idoneïtat són inscrits en el projecte.

Ofereix:

  • Accions d’intervenció amb alumnat de secundària amb problemes d’adaptació i risc d’abandó escolar primerenc
  • Intervenció específica amb famílies
  • Prevenció de la desprotecció.
  • Alternatives d’oci i temps lliure educatiu i saludable
  • Accions de sensibilització i prevenció en centres educatius
  • Atenció i acompanyament a famílies en gestions i tràmits
  • Formació, acompanyament i mediació familiar

 

Accés al recurs

Les derivacions dels destinataris i destinatàries del recurs les realitzen els Serveis Socials municipals de Salvador Allende que valoren les situacions de necessitat de les famílies incloses en els programes i planifiquen les actuacions per a minorar les condicions de vulnerabilitat o exclusió que els afecten.

Treball en xarxa

Infància Orriols treballa en xarxa per a unir sinergies i afavorir el desenvolupament comunitari a través de la coordinació amb entitats dins de la zona, així com amb els propis recursos de la fundació, amb l’objectiu d’afavoreix iniciatives específiques de les entitats del territori per a enfortir xarxes de suport a la infància i a les seues famílies.

Infància Orriols

C/ Arquitecto Rodríguez, 36 bajo 3
46019 Valància
Tl. 671 77 53 85
pai.orriols@fisat.es

Infància Orriols

Actualitat