Inserció sociolaboral Cartagena

Itineraris d’inserció sociolaboral individualitzats per a persones migrants

“Aconseguir una ocupació és fonamental perquè totes les persones puguem tenir unes condicions de vida que garantisquen la cobertura de les nostres necessitats bàsiques i també perquè puguem desenvolupar els nostres objectius personals. A voltes, aquesta tasca es torna molt complicada i necessitem que ens tiren una mà o ens guien en el camí.

Des d’aquest projecte es treballa dur perquè les persones participants ho aconseguisquen, perquè aconseguisquen les seues metes professionals i personals i sobretot perquè puguen aportar tot el seu potencial i capacitats en benefici de tota la societat.

En aquesta tasca es torna fonamental el contacte continu amb empreses de la zona que necessiten personal per a cobrir les seues vacants i, a través d’aquest projecte, poder oferir-los persones qualificades i responsables que marquen la diferència en les seues empreses.”

Amb qui treballem

Amb persones immigrants, homes i dones, de diferents nacionalitats i edats, residents a Cartagena o voltants. És imprescindible que es troben en possessió d’autorització de residència i/o treball en règim extracomunitari.

Les principals accions que es realitzen són:

 • Informació, orientació i assessorament laboral.
 • Tutories personalitzades.
 • Taller de competències per a la ciutadania europea.
 • Taller de formació i orientació socioaboral, competències bàsiques per a l’ocupació i cerca activa.
 • Cursos de capacitació professional (cuina, auxiliar de magatzem, hostaleria, servei domèstic, etc.).
 • Cursos de preparació prova lliure de la ESO, Competències clau i formació bàsica.
 • Cursos d’Ofimàtica.
 • Intermediació laboral. Gestió d’ofertes d’ocupació. Borsa d’ocupació i selecció de personal.
 • Servei de ludoteca (per a fills i flles de participants).
 • A través d’itineraris individualitzats que engeguen processos formatius personalitzats, dels quals es porta seguiment continu.
 • Oferint diferents recursos formatius i donant possibilitats reals d’inserció a les persones que més ho necessiten (principalment dones amb càrregues familiars).
 • Motivant el descobriment i desenvolupament de les competències de cada persona i la creació d’un projecte professional.
 • Fomentant una formació tècnica específica, reforçant la seua formació bàsica, donant a conèixer la realitat sociolaboral local i autonòmica i afavorint l’autonomia en la cerca activa d’ocupació.
 • Creant una borsa d’ocupació i fomentant el contacte amb empreses.

Alraso Cartagena
Avda. San Juan Bosco, 33 
30310 Los Dolores-Cartagena (Murcia)
T 666 441 528
alraso@fisat.es

PAE Ángel Tomás Villena