Els projectes de la Fundació Ángel Tomás- FISAT donen resposta a les realitats socials del seu entorn. En els barris, en les localitats on se situen, les plataformes socials salesianes obrin les portes per a acompanyar a les persones en situació de vulnerabilitat, especialment la infància i la joventut.

Per: FISAT

És per això que el treball en xarxa amb altres entitats socials, veïnals, serveis socials, etc, són fonamentals per a crear sinergies que milloren les intervencions.

D’altra banda, el suport econòmic de l’administració pública i el teixit empresarial i local ajuda al fet que els projectes no siguen solament una iniciativa de FISAT o dels salesians sinó un recurs al servei de la comunitat.

Els Projectes de Suport Educatiu, paes, són un exemple clar d’aquesta tipologia de recursos en els quals es treballa a través de la prevenció i la inclusió dels xiquets, xiquetes i adolescents.

Actualment, els PAES de Villena (PAE Ángel Tomás) i Alcoi (PAE Don Bosco) a la província d’Alacant i Borriana (PAE Porta Oberta) a Castelló són un clar exemple d’aquest suport.

Tant l’Ajuntament de Borriana com l’Ajuntament de Villena han aprovat subvencions per a finançar la tasca dels paes de les respectives localitats.
Per part seua, el PAE Don Bosco d’Alcoi rep el suport econòmic del teixit empresarial, de la mà de AITEX i social per part de la Fundació Juan Bosco Siglo XXI; el Rotary Club.

En els PAES cada vesprada, ENTRE 12 i 20 xiquetes i xiquets acudeixen a “fer els deures”, jugar, berenar i sobretot a gaudir d’un ambient d’acolliment i família. És un xicotet gran recurs educatiu en el qual es treballa en el desenvolupament personal i social dels menors, a través d’una intervenció d’educació integral i mitjançant activitats educatives, culturals i de temps lliure.

I què es fa en el PAE?

  • Es dona suport escolar, treballant la millora d’aspectes relacionats amb la seua inclusió en l’àmbit escolar i resultats acadèmics, en coordinació amb els seus centres educatius.
  • Se’ls facilita el descobriment de les seues qualitats i habilitats.
  • Es facilita l’adquisició d’hàbits de treball i d’esforç.
  • S’ofereix un marc de valors, competències i habilitats socials mitjançant activitats socioeducatives, culturals, d’oci i temps lliure educatiu.
  • Es treballa la sensibilització mitjançant activitats de prevenció.
  • S’ofereixen espais accessibles amb mitjans tecnològics per a trencar amb la bretxa digital.

    Els PAEs són xicotets grans projectes perquè com heu pogut llegir són moltíssimes les accions d’intervenció i les activitats que s’ofereixen als xiquets i xiquetes que acudeixen a aquest recurs. En el PAE es treballa en coordinació amb les diferents entitats socials de les zones on se situen, amb la finalitat de formar part de l’acció comunitària i establir estratègies comunes amb els diferents professionals que intervenen amb els menors destinataris/as i les seues famílies. No obstant això, els projectes de suport educatiu són recursos infrafinançats per això celebrem cada nou suport que reben per a poder seguir avant.