La primera edició de l’Escola d’oficis de STV Gestión i la Fundació Ángel Tomás- FISAT ha conclòs de manera satisfactòria. Una experiència que tant les persones participants en l’itinerari formatiu com l’empresa i l’entitat social han valorat amb satisfacció.

Aquest mes de juliol, l’Escola d’Oficis de STV Gestión i FISAT posava fi al primer itinerari d’inserció sociolaboral de jardineria. S’han beneficiat d’aquesta formació 9 persones que han rebut un itinerari formatiu i d’acompanyament amb formació teòric- pràctica orientada a l’aprenentatge d’un ofici i a l’adquisició d’habilitats orientades a la cerca d’ocupació.

La col·laboració amb STV Gestión, gràcies a l’acord de col·laboració subscrit amb FISAT el mes de maig passat, ha permés posar en marxa una formació en el sector serveis generals de manteniment de parcs i jardins que obri noves perspectives laborals per a les persones participants amb dificultats per a accedir al mercat laboral. L’experiència laboral ha suposat un total de 70 hores de formació pràctica en l’empresa.

L’objectiu principal d’aquest itinerari és afavorir la seua ocupabilitat, per a això s’han treballat paral·lelament continguts com la preparació per a una entrevista de treball, crear el seu currículum o conéixer eines que els ajuden a accedir al mercat laboral, entre altres.

La Fundació Ángel Tomás- FISAT desenvolupa el programa d’inserció sociolaboral Somos Parte a València, Castelló, Alacant i Cartagena.

En la Comunitat Valenciana, la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, a través de la convocatòria a càrrec de l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) finança “Somos Parte Inclusió”, parell la millora de l’ocupabilitat en persones en situació de vulnerabilitat social.

Somos Parte Alacant està cofinançat per Fundació La Caixa i la Diputació d’Alacant.