Memòries

Memòria d’activitats

Ací pots consultar les memòries d’activitats de la Fundació des de 2011. Pots consultar xifres de destinataris, treballadors, voluntaris, projectes, novetats, entrevistes, comptes anuals i col·laboradors.

Comptes anuals

 

Açí pots consultar els comptes anuals.  Informe d’auditoría realitzat per