Previndre, detectar, reconéixer o superar les addiccions tant de substàncies com comportamentals és una demanda real per a famílies, adolescents i joves adults. #NOFILTER ha atés a més de 500 persones en 2023.

 

Per: FISAT

El programa de prevenció d’addiccions #NOFILTER és finançat per la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge a través de l’IRPF. Gràcies a este programa s’ha pogut donar cobertura a persones de diferents edats, contextos i realitats. Començant per la formació a famílies, passant per la prevenció d’addiccions amb diferents perfils de xiquets, xiquetes, adolescents i joves, i acabant amb la col·laboració amb Grupo Martes per a la impartició de tallers.

Durant 2023 s’han dut a terme tant tallers i activitats puntuals com el Programa de Prevenció d’Addiccions #NoFilter, que compta amb diferents itineraris i sessions que permeten abordar una gran varietat d’aspectes relacionats amb l’inici, desenvolupament i manteniment de les addiccions.

Cal destacar que tant les sessions del programa com els tallers puntuals es dissenyen sobre la base de les necessitats que detecta l’equip professional que treballa amb la població diana, tenint la flexibilitat necessària per a poder adaptar el contingut al perfil al qual s’atendrà.
Enguany s’ha intervingut en diferents centres i recursos:

  • Centre de Formació Laura Vicuña (Fundació María Auxiliadora)
  • Col·legi Salesians Sant Joan Baptista (Borriana)
  • Col·legi El Armelar
  • Col·legi Salesians San José Artesà (Elx)
  • I en els propis projectes de la fundació FISAT.

En total s’ha atés un total de 455 persones en tallers puntuals més les persones destinatàries de projectes de FISAT en els quals s’integra el programa.

D’altra banda, destacar la diversitat en el perfil atés, ja que s’ha tingut l’oportunitat de treballar amb famílies, adolescents i joves adults.

La importància del treball amb les famílies

El treball amb famílies s’ha consolidat durant este curs, i des de #NOFILTER es considera que és una eina de prevenció fonamental, ja que es dota a les famílies d’informació i eines que poden resultar d’utilitat en diferents contextos i situacions.

Els factors de protecció, clau per a la prevenció

Respecte al contingut de les activitats de prevenció, cal destacar que no s’incidix únicament en informació objectiva relacionada amb les addiccions, sinó que s’han elaborat sessions específiques que tenen com a objectiu potenciar diferents factors de protecció que disminuïxen la probabilitat de l’aparició d’una problemàtica d’addicció; de fet, existix un dossier específic destinat al desenvolupament d’Habilitats Socials. De la mateixa manera, cal destacar que es treballa contingut relacionat tant amb addiccions a substàncies com addiccions comportamentals, sent estes últimes objecte de gran demanda per part dels diferents centres i recursos.

Ensenyar a través del testimoniatge

D’altra banda, cal destacar la col·laboració amb Grupo Martes en algun d’estos tallers puntuals en els quals, mitjançant el testimoniatge de persones que es troben en procés de deshabituació d’un trastorn addictiu, s’incidix en la importància del procés de presa de decisions i les conseqüències derivades del consum continuat i abusiu.

Els itineraris i activitats de #NOFILTER estan disponibles en la web de AMOREVOLEZZA de fundació FISAT, un espai de recursos per a la sensibilització.