PAE El Pilar

Projecte de suport educatiu

Projecte Suport Educatiu El Pilar

El Projecte de Suport Educatiu (PAE) El Pilar és un espai socioeducatiu en el barri de Delícies (Saragossa) per als adolescents i joves, en situació de risc i/o exclusió social, a través d’una intervenció educativa i preventiva que promoga l’adquisició i desenvolupament de competències i habilitats socials que fomente la inserció sociolaboral.

L’objectiu és facilitar processos orientadors, la plena inserció social dels seus destinataris/as, mitjançant serveis de suport socioeducatiu i familiar, d’oci i temps lliure, i de suport escolar.

Amb qui traballem

El PAE El Pilar està dirigit a adolescents i joves entre 14 i 19 anys, que cursen FP Bàsica o els programes PMAR (Programa per a la Millora de l’Aprenentatge i el Rendiment) de Secundària.

Compta amb 20 places.

Aquest projecte pivota sobre quatre eixos: l’atenció integral del jove (acadèmic, professional, social, emocional…), l’acompanyament educatiu a la seua família, la relació amb el centre educatiu de referència i la relació amb l’entorn social del barri i ciutat.

Les accions es realitzen de dilluns a dijous en horari de 15.00 a 18:*00h.

 • Suport i reforç escolar.
 • Desenvolupament personal/social. Es treballa des d’un enfocament no *asistencialista, en el qual els/as joves són protagonistes del seu procés d’inserció.
 • Hàbits d’higiene, conductes saludables i rutines.
 • Oci alternatiu i saludable.
 • Seguiment del destinatari/a. Per a cada jove s’elabora un Programa d’Intervenció Individual (*PII), en el qual, partint de les seues necessitats i capacitats, es plantegen uns objectius i accions per a aconseguir-los.
 • Programa de suport i orientació a les famílies. S’ofereixen espais de comunicació i acompanyament per al seguiment dels seus fills/as o nets/as, proporcionant suports en habilitats parentals, mediant en situacions de conflictes *filioparentales i oferint espais de formació i convivència.
 

El  PAE realitza de manera ordinària les seues activitats de dilluns a dijous de 15h a 18h. La proposta inicial és que cada participant assistisca dos dies a la setmana en dies alterns (un grup L/X i un altre grup M/J). Cada jornada està dividida en tres parts:

 • Repàs acadèmic (de 15h a 16’30h).
 • Dinàmica formativa/taller/deporte (de 16’30h a 17’30h).
 • Berenar (de 17’30h a 18h).

La incorporació al projecte es realitza de la següent manera:

 • Derivació del tutor o tutora o departament d’Orientació del centre educatiu, preferentment durant la primera quinzena d’octubre.
 • Entrevista amb el/la destinatari/a
 • Entrevista amb la família
 • Entrevistes de seguiment amb la persona de referència del centre educatiu

Vull ser voluntari/a. Apunta’t i ens posarem en contacte amb tu.

Des de FISAT, apostem per un voluntariat:

 • TRANSFORMADOR, amb persones actives i compromeses en la construcció d’una societat més justa.
 • FORMAT, que permeta el creixement personal i aposte per la qualitat de les accions que es realitzen.
 • COMPROMÉS, que cree en el projecte i participa com a part fonamental de la Fundació.

Per a incentivar el voluntariat i promoure l’ocupabilitat dels i les joves que han adquirit diverses capacitats i competències en l’exercici del voluntariat, s’establiran una sèrie de mesures per a reconéixer el treball i el temps dedicat per aquests joves en el PAE El Pilar:

 • Certificat programa Reconeix
 • Curs intensiu d’anglés per a certificació Cambridge
 • Descompte curse de monitor i director de TL a l’Escola Pirinencs
 • Descompte en Autoescola S1
 • Reconeixement de crèdits universitaris per voluntariat
 • Participació en la Trobada de Voluntaris de la FISAT
 • Esdeveniment Team Building

Eres una empresa o una entitat compromesa? Aposta per la responsabilitat social recolzant aquest projecte socioeducatiu per a la millora de les oportunitats en la joventut més vulnerable.  Escriu-nos i ens posarem en contacte.  rsc@fisat.es

Posa en marxa el teu RSC amb FISAT.

Projecte Suport Educatiu El Pilar

C/ María Auxiliadora, 57

50009  Saragossa

T 976 306 878

pae.elpilar@fisat.es

PAE Ángel Tomás Villena