Patronat2

El patronat és l’òrgan suprem de decisió de la Fundació FISAT Salesians Social. Es troba presidit pel Vicari de l’Inspector Salesià de la Inspectoría Salesiana María Auxiliadora i està conformat per càrrecs nats del seu Consell Inspectorial i persones amb càrrecs de responsabilitat en la fundació.

José Luis Navarro

José Luis Navarro

President

Salesià sacerdot, Vicari de la Inspectoría Salesiana María Auxiliadora. Des de 2020 ha format part de l’equip d’animació i govern de la Inspectoría com a Conseller Inspectorial per al Carisma i Missió Compartits. Ha passat per les cases salesianes de Sabadell i Alacant, en tasques pastorals, i per Villena i Ibi com a director.

Jordi Lleixá i Jané

Jordi Lleixá i Jané

Vicepresident

Salesià sacerdot, Delegat Provincial de Pastoral Juvenil de la Inspectoría Salesiana María Auxiliadora. Llicenciat. Ha sigut director de la director de l’Escola de Formació Professional Salesians de Sarrià.

Marco A. Vázquez

Marco A. Vázquez

Vocal

Salesià sacerdot, Ecònom Provincial de la Inspectoria Salesiana María Auxiliadora. Format en Enginyeria Tècnica Industrial per la branca d’Estructures i instal·lacions. Batxillerat en Estudis Teològics ja com a salesià de Don Bosco. Ha passat per les cases salesianes de Cadis, Triana i Córdoba, en tasques pastorals, i per Úbeda, Linares i Cadis com a director.

Joan Valls i Ferrer

Joan Valls i Ferrer

Vocal

Salesià sacerdot, Coordinador de la Plataformes Socials de la Inspectoria Salesiana María Auxiliadora. Llicenciat en Dret i habilitat com a Educador Social. Ha sigut Director de les Comunitats i Plataformes Socials de la Mina, Girona i Lleida.

Paco Estellés Pérez

Paco Estellés Pérez

Vocal

Diplomat en Treball Social. Coordinador Nacional de les Plataformes Socials Salesianes, Responsable de Salesians Sant Jordi. Educador Social. Ha sigut tresorer de Associació AMIC’s.

Ignacio Vázquez de la Torre Prieto

Ignacio Vázquez de la Torre Prieto

Vocal

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Secretari Tècnic de la Fundació Don Bosco des de 1998 a 2003. Director General de la Fundació Don Bosco des de 2005 fins a l’actualitat. President de l’Associació Espanyola d’Escoles de Segona Oportunitat. Professor de Política Econòmica en el Departament d’Economia, Finances i Comptabilitat de la Universitat de Còrdova. Ha sigut auditor en Deloitte. Fundador i President durant 12 anys de l’Associació Patronal Andalusa d’Entitats Socials (APAES).

Nacho Beltrán López

Nacho Beltrán López

Vocal

Llicenciat en Psicologia per la Universitat de València. Exerceix el càrrec de Director General de la Fundació FISAT Salesians Social. La seua trajectòria ha estat vinculada a la joventut, exercint càrrecs de responsabilitat al capdavant de la Pastoral Juvenil de la Inspectoría Salesiana i com a Director Escola de temps lliure Don Bosco de València. Ha treballat durant 16 anys en Càritas Diocesana de València. Ha estat en el Programa de malalts de SIDA, Animació i Desenvolupament comunitari, Formació i Recursos Humans.