Pis Buzzetti

Llar d'emancipació

Pis Buzzetti

Els llars d’emancipació, la titularitat de la qual ostenta FISAT, són habitatges educatius per a acompanyar el procés d’emancipació dels joves que finalitzen mesures de protecció en centres d’acolliment, en complir la majoria d’edat.

Amb freqüència, arribat aquest moment no es donen les condicions oportunes per a una adequada emancipació del jove. Es fa necessària una intervenció socieducativa que acompanye al jove en aquest procés de transició a la vida adulta, oferint tant recursos materials bàsics (habitatge i manutenció), com a acompanyament educatiu per a augmentar l’autonomia personal i afavorir un adequat desenvolupament social.

Amb qui treballem

Treballem amb joves amb edats compreses entre els 18 i 25 anys que han finalitzat mesures de protecció en centres residencials i que necessiten suport socieducatiu integral per a desenvolupar el seu projecte d’autonomia individual.

La finalitat dels pisos d’emancipació és acompanyar els joves en el seu projecte d’emancipació garantint un acompanyament educatiu que ho faça possible.

Els objectius d’aquest espai educatiu per a joves són els següents:

  • Orientar, assessorar i acompanyar el jove cap a la seua autonomia.
  • Potenciar i fomentar les capacitats personals així com les habilitats que li portaran cap a una autonomia plena i a la seua realització personal.
  • Ajudar el jove en la creació del seu projecte de vida com a instrument de creixement.
  • Caminar progressivament cap a l’autogestió tant a nivell personal com a grup, fomentant la iniciativa, la creativitat i la presa de decisions autònomes.
  • Fomentar la participació dels joves en processos formatius que els ajuden a la inserció en el món laboral, acompanyant-los en el seu procés.
  • Seguir oferint acompanyament al jove una vegada finalitzat la seua estada en el pis.

FISAT vol treballar amb altres entitats en xarxa. Entre aquestes organitzacions que col·laboren amb els pisos d’emancipació destaca la col·laboració i suports d’entitats públiques i privades d’Alacant, Elx, València i la Comunitat Valenciana.

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. En el marc dels acords d’acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d’infància i adolescència per a l’any 2019 i 2020.

Import:

Any 2019: 59.603,28€

Any 2020: 104.368,56€

Bankia, en el marc de Xarxa Solidària 2018, dóna suport a els projectes de la Plataforma Educatives Social de Borriana: Casa Don Bosco Borriana, Pis d’emancipació Buzzetti i Projecte de Suport Educatiu Porta Oberta.

Bankia en Acción: Import: 5000€

Pis Buzzetti-Borriana
C/ Germanies 9, 2º- pta 2
12530 Borriana
T 964 919 617 
piso.buzzetti@fisat.es

tucuman

Piso Buzzetti