La Fundació Ángel Tomás – FISAT ha posat en marxa el nou projecte Activa’t, gràcies al finançament de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Es tracta d’una nova línia d’intervenció amb l’esport com a factor estratègic per a afavorir la inclusió de persones en situació de vulnerabilitat.

Per: FISAT

Activa’t és un projecte per al desenvolupament personal i comunitari a través de l’esport, la promoció d’una vida saludable i la generació de xarxes de suport interpersonals. Aquest nou projecte es desenvolupa a través del programa Alraso de FISAT a València, Borriana i Alacant, i està obert a totes les persones en situació de vulnerabilitat.

Activa’t proposa accions dissenyades i estructurades per a afavorir la inclusió real de les persones. Les activitats estan enfocades a crear espais de participació activa i democràtica en la vida comunitària, fomentant la presa de decisions i la construcció d’un projecte col·lectiu i comú amb unes prioritats compartides. Per tot això, és necessari el foment de la socialització i la creació de xarxes socials i vincles reals, lluny de les problemàtiques socials i psicosanitàries, que aquest projecte pretén previndre.

L’esport té un gran potencial per a desenvolupar processos educatius amb profunda i beneficiosa repercussió social. A més es tracta d’un recurs amb gran capacitat per a motivar i que posseeix un caràcter universal, la qual cosa permet superar barreres culturals en les quals fracassen altres propostes educatives.

Què oferim?

 • Activitats esportives.
 • Tallers i espais de diàleg: alimentació saludable, gestió d’activitats, salut i benestar, material esportiu, etc.

Des de FISAT s’estima necessària la realització del projecte Activa’t com a eina per a donar resposta a les necessitats detectades:

 • Com a resposta social: a través d’espais d’interacció i generació de vincles que amplie la xarxa de contactes i suport de les persones participants.
 • Com a resposta personal: desenvolupant aptituds i habilitats que les persones podran aplicar més enllà de la seua participació en el projecte.
 • Com a factor de prevenció: tant de problemàtiques socials (aïllament, conflicte, etc.) com psicosanitàries
 • Com a potenciadora de la resiliència: un element protector a l’hora d’enfrontar situacions adverses
 • Com a acció comunitària: afavorint la participació activa i espais d’autogestió.

Què volem aconseguir amb Activa’t?

 • Fomentar hàbits de vida saludable i esportius entre les persones participants a través d’activitats esportives, tallers i espais de diàleg.
 • Potenciar el sentiment de pertinença al grup i a la comunitat a través de la generació d’espais de participació activa i democràtica per a la preparació d’activitats autogestionades.
 • Propiciar la creació de noves xarxes de suport entre les persones participants que responguen a objectius i interessos comuns a través d’activitats periòdiques i moments d’interacció i coneixement mutu.
 • Afavorir la conciliació i la igualtat de gènere, a través de propostes que s’adapten a la realitat de les famílies (horaris flexibles, espai infantil, etc.)