Taller d'hostaleria

Taller d’Hostaleria

Els Centres de Dia pretenen realitzar una labor preventiva dirigida a xiquets i adolescents en situació de risc, que facilite processos orientadors, la plena inserció social i laboral dels seus destinataris, per mitjà de servicis de suport socioeducatiu i familiar, d’oci i temps lliure, de caràcter ocupacional i rehabilitador, de suport escolar i d’orientació sociolaboral i professional.

Amb qui treballem

Els destinataris del Centre de Dia són jóvens en risc d’exclusió social amb edats compreses entre 16 i 18 anys, que necessiten d’atenció específica i per criteris de protecció, territorialitat i idoneïtat siguen inscrits en el centre.”

Des de l’equip educatiu del Centre de Dia “Don Bosco”; realitzem una labor de prevenció, de detecció de situacions de risc/vulnerabilitat i de coordinació amb els agents socials, dirigida a xiquets/es i adolescents en situació de mancança, facilitant processos orientats a la plena inserció social i laboral en un ambient d’acollida, per mitjà de servicis de suport socioeducatiu i familiar, d’oci i temps lliure, de caràcter ocupacional.

Els xiquets/es i jóvens són l’interés central del centre de dia duent a terme un programa d’intervenció individualitzat i atenent de forma preferent als  menors derivats pels agents socials de la zona (CMSS Salvador Allende, centres educatius, SMI, Salut, entitats socials, etc) .

Els educadors/es del CD Don Bosco treballem junt amb les famílies abordant situacions de desprotecció infantil des d’una resposta de suport a les famílies que els permeta, amb l’adequat acompanyament i assessorament, mantindre la convivència amb els seus fills i filles i desenrotllar les competències de parentalidad necessàries per a garantir la seua educació i el seu benestar.

Monti Garrido

Coordinadora

Les accions es realitzen de dilluns a divendres en horari de 9 a 13:30h.

 • Adquisició de competències professionals
 • Orientació laboral i busca d’ocupació
 • Pràctiques formatives en empreses
 • Activitats esportives
 • Aula informàtica
 • Formació per a l’autonomia personal
La Fundació Iniciativa Solidària Ángel Tomás vol treballar amb altres entitats en xarxa. Entre estes organitzacions que col·laboren amb els Centres de Dia destaca la col·laboració i suports d’entitats privades de València i la Comunitat Valenciana.

 • Centre Municipal de Servicis Socials Salvador Allende
 • Federació d’Hostaleria de València
 • Associació Professional d’Institucions de Menors
 • Direcció Territorial de Benestar Social de València
 • Recursos educatius, sanitaris, organitzacions socials, centres d’oci i temps lliure dels barris en què es troben ubicats

Centre de Dia Don Bosco-València
C/ Sagunt, 188 baix
46009 València
T 96 365 36 08 / 678 96 22 18
centrodedia.db@fisat.es

Centro de Día Don Bosco