El Pla d’Igualtat de la Fundació Ángel Tomás- FISAT acaba de complir un any des que s’aprovara. El mes d’octubre passat, la Direcció General de l’Institut Valencià dels Dons per la Igualtat de Gènere va concedir el visat al Pla, la qual cosa l’acredita com una eina que busca crear la igualtat de gènere i sexe dins de l’entitat

Per: FISAT

“L’objectiu de FISAT és ser una entitat referent en Igualtat”, explica Ignacio Beltrán, director de la Fundació. “FISAT està creixent molt i un dels reptes que ens proposem és créixer amb les ulleres de gènere posades. Si tenim aqueixa visió de gènere serà més senzill aconseguir aqueixa meta”.

Després d’un any des que començara a aplicar-se el Pla d’Igualtat s’han realitzat les següents accions:

  • S’ha creat la comissió d’Igualtat amb la representació de tots els projectes de FISAT.
  • S’està treballant en el Pla de Conciliació que ja està en la seua fase final.
  • S’ha augmentat el nombre de dones en el patronat.
  • S’està fent un seguiment mensual de la distribució paritària de treballadores i treballadors i els diferents càrrecs que ocupen.
  • S’ha començat a treballar en el Protocol de Protecció.
  • Gràcies a l’àrea de Recursos Humans s’ha millorat la publicació d’ofertes d’ocupació i de promoció interna assegurant que són igualitàries.
  • S’està oferint formació en igualtat i en perspectiva de gènere a l’equip directiu i a la comissió per a generar línies de creixement i assegurar la igualtat.

Objectius del pròxims curs

  • Publicació del Pla de conciliació.
  • Redacció del Protocol de Protecció.
  • Generar materials formatius per a les persones treballadores i destinatàries i articular la formació donada a l’equip directiu i a la comissió per a aplicar-la a treballadors/as i destinataris/as.

PLA D’IGUALTAT FISAT