Casa Mamà Margarita

 

Casa Mamà Margarita

Els pisos d’emancipació, la titularitat de la qual ostenta FISAT, són habitatges educatius per a acompanyar el procés d’emancipació dels joves que finalitzen mesures de protecció en centres d’acolliment, en complir la majoria d’edat.

Amb freqüència, arribat aquest moment no es donen les condicions oportunes per a una adequada emancipació del jove. Es fa necessària una intervenció socieducativa que acompanye al jove en aquest procés de transició a la vida adulta, oferint tant recursos materials bàsics (habitatge i manutenció), com a acompanyament educatiu per a augmentar l’autonomia personal i afavorir un adequat desenvolupament social.

La gestió directa d’aquest projecte la coordina el centre local de Salesians Cooperadors d’Elx des de l’any 2007.

Amb qui treballem

Treballem amb joves amb edats compreses entre els 18 i 25 anys que han finalitzat mesures de protecció en centres residencials i que necessiten suport socieducatiu integral per a desenvolupar el seu projecte d’autonomia individual.

Casa Mamà Margarita és un projecte social salesià on, igual que ja va fer la mare de Don Bosco, optem per l’acolliment i suport educatiu d’uns joves molt especials per a Don Bosco i Jesús de Natzaret.

Don Bosco acollia als joves que emigraven del camp a la ciutat a la recerca de treball. Nosaltres en l’actualitat acollim els joves que deixen d’estar sota la tutela de l’administració pública en arribar a la majoria d’edat i que encara no estan preparats per a una vida autònoma, ni compten amb recursos per a açò.

Ells són aqueixos joves, en molts casos migrants, que necessiten un suport educatiu i familiar que els prepare per a la vida independent. A través d’aquest projecte oferim suport per a cobrir les necessitats bàsiques, formació d’habilitats domèstiques, socials, formatives, que els prepare per a un treball honrat i la seua integració social, promovent els valors de convivència, respecte, tolerància i solidaritat, entre uns altres.

En resum, busquem “Ser la seua família de referència i que seguisquen fent família quan isquen d’aquesta casa”; aqueix lloc on se senten acollits i volguts, preparant-los per a la seua vida de joves emancipats amb un futur millor.

Us convidem a col·laborar en aquest projecte. Són molts els joves que segueixen esperant oportunitats de futur!

María Teresa Castells Mora

Salesiana Cooperadora i coordinadora de Casa Mamà Margarita.

La finalitat dels pisos d’emancipació és acompanyar els joves en el seu projecte d’emancipació garantint un acompanyament educatiu que ho faça possible.

Els objectius d’aquest espai educatiu per a joves són els següents:

 • Orientar, assessorar i acompanyar el jove cap a la seua autonomia.
 • Potenciar i fomentar les capacitats personals així com les habilitats que li portaran cap a una autonomia plena i a la seua realització personal.
 • Ajudar el jove en la creació del seu projecte de vida com a instrument de creixement.
 • Caminar progressivament cap a l’autogestió tant a nivell personal com a grup, fomentant la iniciativa, la creativitat i la presa de decisions autònomes.
 • Fomentar la participació dels joves en processos formatius que els ajuden a la inserció en el món laboral, acompanyant-los en el seu procés.
 • Seguir oferint acompanyament al jove una vegada finalitzat la seua estada en el pis.

Casa Mamà Margarita es va engegar en juliol de 2007 amb l’acolliment d’un jove immigrant que participava en el centre juvenil Gent Jove amb el suport de la comunitat i la casa salesiana d’Elx i gestionat pel centre de Salesians Cooperadors. Quan va nàixer FISAT aquest projecte es va integrar en aquesta Fundació per a fomentar el treball en xarxa amb altres projectes d’integració social.

Els salesians cooperadors de la casa d’Elx segueixen treballant des de l’opció de voluntariat amb la Fundació per a continuar donant vida a aquest projecte.

En l’actualitat són 47 els joves que han participat o estan participant en aquest projecte d’intervenció educativa. 41 joves ja han aconseguit l’objectiu d’emancipar-se, cinc d’ells s’han graduat en cicles mitjans de Formació Professional, estudiant en salesians Elx i han aconseguit un contracte de treball de la seua professió.

L’habitatge té capacitat per a sis places. Hui segueixen sent molts els joves que ens necessiten. Aquest projecte té molt futur.

Aquest projecte es desenvolupa en un habitatge subjecte a un acord de cessió d’ús des d’una Fundació amb finalitats socials. La capacitat de l’habitatge permet un màxim de sis joves.

FISAT vol treballar amb altres entitats en xarxa. Entre aquestes organitzacions que col·laboren amb els pisos d’emancipació destaca la col·laboració i suports d’entitats públiques i privades d’Alacant, Elx, València i la Comunitat Valenciana.

 • Direcció territorial de Benestar Social, Generalitat Valenciana
 • Centres d’Acolliment de Menors situats a Elx (Llauradors, Baix Vinalopó) i aquells situats en la província d’Alacant
 • Associació de Salesians Cooperadors
 • Col·legi salesians Elx (Sant Rafael i Sant Josep Artesà)
 • Fundación Pascual Ros
 • Diputació d’Alacant
 • Càrites Elx
 • Elx Acoge
 • Creu Roja Espanyola, seu Alacant

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

En el marc dels acords d’acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d’infància i adolescència per a l’any 2019 i 2020.

Import:

Any 2019: 74.703,12 €

Any 2020: 130.618,08€

Pis Casa Mamà Margarita-Elx
Carrer Monserrate Guilabert Valero, 29, 5º
03293 ELX (Alacant)
T 664 395 910
casa.mamamargarita@fisat.es