Centre de Dia Don Bosco

Centre de Dia Don Bosco

​Els Centres de Dia realitzen una tasca preventiva dirigida a xiquets, xiquetes i adolescents en situació de risc, que els facilite processos orientadors, la plena inserció social i laboral, mitjançant serveis de: suport socioeducatiu i familiar, d’oci i temps lliure, de caràcter ocupacional i rehabilitador, de suport escolar i d’orientació sociolaboral i professional.

Amb qui treballem

Com a recurs obert d’atenció diürn, inserit de manera activa i participativa en la zona, que formem part de la xarxa pública de centres de protecció de menors en situació de risc i exclusió social de la Comunitat Valenciana, realitzem una intervenció integral especialitzada amb menors entre 6 i 18 anys que necessiten d’atenció específica i per criteris de protecció, territorialitat i idoneïtat són inscrits en el centre de dia.

Des de l’equip educatiu del Centre de Dia Don Bosco realitzem una tasca de prevenció, de detecció de situacions de risc/vulnerabilitat, així com de coordinació amb els agents socials, dirigida a xiquets i xiquetes i adolescents en situació de carència, per tal de facilitarprocessos orientats a la plena inserció social i laboral en un ambient d’acolliment, mitjançant serveis de suport socioeducatiu i familiar, d’oci i temps lliure, de caràcter ocupacional.
Els xiquets, xiquetes i joves són l’interès central del centre de dia que du a terme un programa d’intervenció individualitzat i que aten de forma preferent els menors derivats pels agents socials de la zona (CMSS Salvador Allende, centres educatius, SMI, Salut, entitats socials, etc).
Els educadors i educadores del Centre de Dia Don Bosco treballem juntament amb les famílies, abordem situacions de desprotecció infantil des d’una resposta de suport a les famílies que els permeta, amb l’adequat acompanyament i assessorament, mantenir la convivència amb els seus fills i filles i desenvolupar les competències de parentalitat necessàries per a garantir la seua educació i el seu benestar.

Andrea Cerverón

Directora

Les accions es realitzen de dilluns a divendres en horari de 15 a 20h.

 • Suport i reforç escolar
 • Ludoteca
 • Tallers (percussió, esport, teatre, manualitats…)
 • Aula d’informàtica
 • Excursions i convivències
 • Educació en valors
 • Formació, orientació i suport familiar

Les accions es realitzen de dilluns a divendres en horari de 9 a 13:30h.

 • Adquisició de competències professionals (Taller d’Hostaleria)
 • Orientació laboral i cerca d’ocupació
 • Pràctiques formatives en empreses
 • Activitats esportives
 • Aula d’informàtica
 • Formació per a l’autonomia personal
Visita el Taller d’Hostaleria

FISAT vol treballar amb altres entitats en xarxa. Entre aquestes organitzacions que col·laboren amb els Centres de Dia destaca la col·laboració i suport d’entitats privades de València i la Comunitat Valenciana.

 • Centre Municipal de Serveis Socials Salvador Allende
 • Federació d’Hostaleria de València
 • Associació Professional d’Institucions de Menors
 • Coordinadora de Centres de Dia de la Comunitat Valenciana
 • Direcció territorial d’Igualtat i Polítiques Inclusives de València
 • Programa Proinfància de Fundació La Caixa
 • Recursos educatius, sanitaris, organitzacions i entitats socials, centres d’oci i temps lliure de la zona

El Centre de Dia Don Bosco arranca en el curs escolar 98-99 i va començar amb la inquietud d’uns quants animadors i animadores del Centre Juvenil Amics, per realitzar accions de caràcter social pels xiquets i xiquetes més necessitats del nostre barri. El començament del projecte va ser costós, però amb el temps i el suport dels agents socials de la zona, el projecte s’ha anat consolidant en un centre de dia de suport convivencial i inserció sociolaboral reconegut per CBS en 2010 ja sota el la direcció de FISAT.

Centre de Dia Don Bosco-València
C/ Sagunt, 188 baix
46009 València
T 96 365 36 08 / 678 96 22 18
centrodediadb@fisat.es

Centro de Día Don Bosco