Centre de Dia Don Bosco

Centre de Dia Don Bosco

​Els Centres de Dia realitzen una tasca preventiva dirigida a xiquets, xiquetes i adolescents en situació de risc, que els facilite processos orientadors, la plena inserció social i laboral, mitjançant serveis de: suport socioeducatiu i familiar, d’oci i temps lliure, de caràcter ocupacional i rehabilitador, de suport escolar i d’orientació sociolaboral i professional.

Amb qui treballem

Com a recurs obert d’atenció diürn, inserit de manera activa i participativa en la zona, que formem part de la xarxa pública de centres de protecció de menors en situació de risc i exclusió social de la Comunitat Valenciana, realitzem una intervenció integral especialitzada amb menors entre 6 i 18 anys que necessiten d’atenció específica i per criteris de protecció, territorialitat i idoneïtat són inscrits en el centre de dia.

Des de l’equip educatiu del Centre de Dia Don Bosco realitzem una tasca de prevenció, de detecció de situacions de risc/vulnerabilitat, així com de coordinació amb els agents socials, dirigida a xiquets i xiquetes i adolescents en situació de carència, per tal de facilitarprocessos orientats a la plena inserció social i laboral en un ambient d’acolliment, mitjançant serveis de suport socioeducatiu i familiar, d’oci i temps lliure, de caràcter ocupacional.
Els xiquets, xiquetes i joves són l’interès central del centre de dia que du a terme un programa d’intervenció individualitzat i que aten de forma preferent els menors derivats pels agents socials de la zona (CMSS Salvador Allende, centres educatius, SMI, Salut, entitats socials, etc).
Els educadors i educadores del Centre de Dia Don Bosco treballem juntament amb les famílies, abordem situacions de desprotecció infantil des d’una resposta de suport a les famílies que els permeta, amb l’adequat acompanyament i assessorament, mantenir la convivència amb els seus fills i filles i desenvolupar les competències de parentalitat necessàries per a garantir la seua educació i el seu benestar.

Andrea Cerverón

Directora

Les accions es realitzen de dilluns a divendres en horari de 15 a 20h.

 • Suport i reforç escolar
 • Ludoteca
 • Tallers (percussió, esport, teatre, manualitats…)
 • Aula d’informàtica
 • Excursions i convivències
 • Educació en valors
 • Formació, orientació i suport familiar

Les accions es realitzen de dilluns a divendres en horari de 9 a 13:30h.

 • Adquisició de competències professionals (Taller d’Hostaleria)
 • Orientació laboral i cerca d’ocupació
 • Pràctiques formatives en empreses
 • Activitats esportives
 • Aula d’informàtica
 • Formació per a l’autonomia personal
Visita el Taller d’Hostaleria
La Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás vol treballar amb altres entitats en xarxa. Entre aquestes organitzacions que col·laboren amb els Centres de Dia destaca la col·laboració i suport d’entitats privades de València i la Comunitat Valenciana.

 • Centre Municipal de Serveis Socials Salvador Allende
 • Federació d’Hostaleria de València
 • Associació Professional d’Institucions de Menors
 • Coordinadora de Centres de Dia de la Comunitat Valenciana
 • Direcció territorial d’Igualtat i Polítiques Inclusives de València
 • Programa Proinfància de Fundació La Caixa
 • Recursos educatius, sanitaris, organitzacions i entitats socials, centres d’oci i temps lliure de la zona
El Centre de Dia Don Bosco arranca en el curs escolar 98-99 i va començar amb la inquietud d’uns quants animadors i animadores del Centre Juvenil Amics, per realitzar accions de caràcter social pels xiquets i xiquetes més necessitats del nostre barri. El començament del projecte va ser costós, però amb el temps i el suport dels agents socials de la zona, el projecte s’ha anat consolidant en un centre de dia de suport convivencial i inserció sociolaboral reconegut per CBS en 2010 ja sota el la direcció de FISAT.
Centre de Dia Don Bosco-València
C/ Sagunt, 188 baix
46009 València
T 96 365 36 08 / 678 96 22 18
centrodediadb@fisat.es

Centro de Día Don Bosco