PAE Shirika

Projecte suport educatiu

Projecte Suport Educatiu Shirika

“Van ser els mateixos joves (fills i filles d’usuaris adults d’altres projectes) els que ens van demanar que els tiràrem una mà en els seus estudis, ja quetenien dificultat en algunes matèries. Va començar com una activitat espontània i puntual i que, amb el pas del temps, ha passat a convertir-se en un projecte molt sòlid i influent en la vida de molts joves.

Ens sembla fonamental abordar el treball amb joves des d’una perspectiva àmplia en la qual es treballe l’àmbit acadèmic, amb l’objectiu de reduir el fracàs escolar i aconseguir que cada jove establisca i aconseguisca les seues pròpies metes. No obstant açò l’educació dins de l’àmbit de l’oci i temps lliure, la promoció de la salut i la implicació de les famílies i responsables dels centres educatius, cobren en aquest projecte la mateixa importància.

Treballem engranant tots aquests factors i donant protagonisme els i les joves, fomentant la seua autonomia i oferint un espai de desenvolupament personal en un entorn familiar i proper, convençuts que cada jove té molt que oferir.”

Amb qui treballem

Destinat a joves entre 12 i 18 anys que es troben immersos en el sistema educatiu.

Les principals accions que es realitzen són:

  • Suport educatiu
  • Acompanyament individualitzat i acció tutorial amb centres educatius, famílies i joves
  • Tècniques d’estudi i informàtica
  • Suport socioeducatiu amb activitats culturals, d’oci, esport i temps lliure
  • Habilitats socials
  • Suport psicològic

El projecte presta una atenció individualitzada de cadascuna de les persones per a aconseguir uns resultats òptims. Es treballa amb una metodologia que fomenta la participació activa dels usuaris i de les usuàries, aspecte que es considera fonamental per a aconseguir una plena integració social dels i de les participants.

Es treballa des d’un enfocament no asistencial, en el qual els i les joves són protagonistes del seu procés d’inserció, implicant-se de manera activa en les activitats, en la seua programació i en l’avaluació i els processos de millora de les mateixes. Es treballa la transmissió de valors de forma transversal com la solidaritat, el respecte, la interculturalitat, l’empatia, les relacions no violentes, etc. El treball diari i l’esforç personal són valors fonamentals que s’intenten transmetre. Es respecta i valora de forma positiva la diversitat ideològica, cultural i religiosa. Es parteix sempre dels coneixements i estructures mentals dels participants. En els tallers educatius, es tracten aspectes teòrics, encara que el treball serà eminentment pràctic i dinàmic. Els joves i les joves tindran un paper actiu. La intervenció es durà a terme dins d’un ambient d’ampli acolliment, familiar i proper on els beneficiaris se senten a gust i en confiança, més adaptat a les necessitats dels menors i amb menor rigidesa de la qual sol donar-se en les estructures del sistema educatiu reglat. Els tallers educatius es fonamenten en el treball en equip i la cooperació, però cuidant a la persona des de la seua individualitat. Atès que es parteix del protagonisme dels destinataris, tant les activitats com la metodologia seran flexibles, adaptant-se a les necessitats de cada joves. Es treballa el sentit de pertinença al grup i el foment de les relacions personals.

 

Projecte Suport Educatiu Shirika Alraso Cartagena
Avda. San Juan Bosco, 33 
30310 Los Dolores-Cartagena (Murcia)
T 674 246 096
pae.shirika@fisat.es

 

PAE Ángel Tomás Villena

EN IMATGES